Syndic

Wat doet een syndicus?

Een syndicus is een persoon die binnen een gebouw door de algemene vergadering van mede-eigenaars wordt aangeduid om in te staan voor het beheer van de gemeenschappelijke delen.
Hij is in feite het uitvoerend orgaan voor de vereniging van mede-eigenaars dat alle wettelijk omschreven handelingen uit het Burgerlijk Wetboek art. 577-8 §4 dient uit te voeren.

De taken van een goed syndicus zijn gebaseerd op deze 4 pijlers:

  • Administratief beheer: organiseren en notuleren van algemene vergaderingen, leverancierscontracten, archiveren documenten, reglement inwendige orde, controle inhoudsplicht leveranciers, …
  • Financieel beheer: voeren transparantie boekhouding, opvolgen achterstallen, duidelijke en tijdige afrekeningen, opsplitsen kosten volgens verdeelsleutels, opvolgen uitbetalingen schadedossiers, opvolgen werkkapitaal en reservekapitaal,…
  • Technisch beheer: coördinatie herstelwerken, dringende interventies, bijstand bij opleveringen, offertes, communicatie leveranciers,…
  • Juridisch beheer: nauwgezet opvolgen wetgeving en rechtspraak inzake mede-eigendom, analyse statuten van gebouw en rechtspersoonlijkheid vereniging mede-eigenaars, opstarten en opvolgen invorderingsprocedures, opvolging juridische geschillen,…

Heeft u moeite met regelgeving die te complex is? Wij staan voor een super vlotte en professionele manier voor u klaar. Een topservice met volledige transparantie is geen probleem.

Heeft u nood aan een nieuwe syndicus? Ons immo-kantoor is budgetvriendelijk, er zijn lage kosten doordat we een familiaal bedrijf en kleinschalig zijn - niet enkel syndic ook andere diensten kunnen we verlenen.

De papieren rond een eventuele overstap regelen we helemaal zelf. Zo niet maak een afspraak voor een vrijblijvend en verkennend gesprek.